Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 205
Năm 2019 : 3.288
 • Đinh Văn Truyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng_THCS
  • Điện thoại:
   096 620 05 13
  • Email:
   dvtruyen.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Mốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   1259898347
  • Email:
   nvmot.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng_Cấp 1
  • Điện thoại:
   0948118395
  • Email:
   lttduong.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
Video Clip