Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Tháng 05 : 2.299
Năm 2021 : 4.230
 • Nguyễn Văn Mốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913472872
  • Email:
   nvmot.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Điện thoại:
   0915409265
  • Email:
   htknhung.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Điện thoại:
   0978338900
 • Huỳnh Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tạp vụ
  • Điện thoại:
   0915036656
 • Nguyễn Thị Kim Lợt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0916464282
  • Email:
   ntklot.c2vthanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thành Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01695974146
Video Clip
Văn bản mới