Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vạn Thạnh

Vĩnh Yên, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa, Việt Nam